Reglement

Lopen doet Hopen Estafette Marathon
21,1 km / 42,2 km – 22 april 2018

Let op: Lopen doet Hopen estafette marathon is geen wedstrijd. Alle deelnemers en fietsbegeleiders zijn gewone verkeersdeelnemers en dienen zich ook als zodanig te gedragen. Alle van toepassing zijnde verkeersregels zijn onverminderd van kracht.

1. Teamsamenstelling
Een team bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 lopers en 1 of 2 fietsbegeleiders.
De minimum leeftijd voor deelnemers is 14 jaar.

2. Minimale gemiddelde snelheid
Ieder team geeft vooraf een verwachte minimum snelheid op, waarin men de estafette denkt te gaan volbrengen. Er geldt echter wel een minimum gemiddelde snelheid op beide afstanden:
Voor de halve marathon: minimale gemiddelde snelheid 8 km/u
Voor de hele marathon: minimale gemiddelde snelheid 9,5 km/u

3. Startvolgorde
De startvolgorde wordt gebaseerd op de opgegeven gemiddelde snelheid van de deelnemende teams. Teams met een laag gemiddelde zullen als eerste starten, teams met een hoog gemiddelde als laatste.

4. Veiligheid
4.1 – Alle deelnemers zullen de op de openbare weg geldende verkeerregels in acht nemen.

4.2 – Één van de fietsbegeleiders fietst altijd voorop . Deze fietsbegeleider draagt het door de organisatie beschikbaar gestelde veiligheidshesje met daarop het team startnummer. Deze fietsbegeleider heeft als taak het team de weg te wijzen en is verantwoordelijk voor de veiligheid binnen het team.

4.3 – De fietsbegeleider is verplicht een functionerende mobiele telefoon bij zich te dragen, waarmee hij in geval van nood noodoproepen kan doen (112) en zich in verbinding kan stellen met de organisatie. Via deze telefoon kan de organisatie tijdens het evenement ook contact zoeken met het deelnemende team.

Alarmnummer organisatie op 22 april 2018 zelf: 06-40146563.

Het in het bezit hebben van deze functionerende telefoon wordt voor aanvang van het evenement door de organisatie gecontroleerd.

4.4 – Het parcours volgt zoveel mogelijk vrij liggende fietspaden en enkele rustige binnenwegen. In het parcours worden gevaarlijke kruisingen en gevaarlijke verkeerssituaties zoveel mogelijk gemeden.

4.6 – Tijdens Lopen doet Hopen worden motorbegeleiders ingezet. Deelnemers dienen de aanwijzingen van de motorbegeleiders altijd op te volgen. De motorbegeleiders zijn herkenbaar aan het Lopen doet Hopen logo op de motor en/of kleding.

4.5 – Op de route is EHBO aanwezig bij start en finish en voor de hele marathon op de verzorgingspunten (14 en 27 km).

5. Controleposten
Op de route passeren de deelnemende teams één of meerdere controleposten aan.
Op de controlepunten wordt de doorkomst van de deelnemende teams geregistreerd. Een fietsbegeleider stopt hiertoe bij de controlebemanning en zet een paraaf op de doorkomstlijst.

Op de verzorgingspunten is water en fruit beschikbaar.

6. Estafette
Vanaf de start is er gedurende de hele loop steeds één van de teamleden aan het lopen, terwijl de overige teamleden meefietsen. Het team bepaalt zelf op welke momenten er van loper gewisseld wordt. Iedere loper dient wel minimaal 2 loopbeurten te volbrengen. Aan een loopbeurt is geen minimumafstand verbonden. De loopbeurten van de leden van een team mogen onderling verschillen in lengte. Hierdoor is het mogelijk om ook minder geoefende lopers deel uit te laten maken van een deelnemend team.

7. Klassement
Zowel onderweg als op de finish vindt tijdregistratie plaats. Bij iedere tijdregistratie wordt jullie doorkomsttijd vastgelegd. De doorkomst van de actieve loper is bepalend. Iedere seconde afwijking ten opzichte van de op basis van het opgegeven gemiddelde berekenede doorkomst tijd levert 1 strafpunt op. Het maakt daarbij niet uit of je te snel of te langzaam bent. Het team met het minste aantal strafpunten is de eindwinnaar.

Tijdregistratie vindt bij start en finish plaats en op een aantal geheime punten onderweg.

Veel plezier!